Mes jums siūlome sprendimą…

AUDITO PASLAUGOS

1.     Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus (VAS) arba Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) auditas.

2.     Finansinių ataskaitų peržiūra

Finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus (VAS) arba Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) peržiūra.

3.     Sutartos finansinės procedūros

Audito pobūdžio procedūrų atlikimas, dėl kurių auditorius, įmonė ir visos atitinkamos trečios šalys susitarė. Užduotis atlikti sutartas procedūras gali apimti tai, kad auditorius atliks tam tikras procedūras, susijusias su atskirais finansinių duomenų straipsniais (pavyzdžiui; mokėtinos sumos, gautinos sumos, pirkimai iš susijusių šalių ar pardavimai joms, tam tikro įmonės segmento pelnas), finansine ataskaita (pavyzdžiui; balansu) arba net visomis finansinėmis ataskaitomis.

4.     Projekto auditas

Fondų paramos išlaidų tinkamumo pagal atsakingos institucijos techninę užduotį bei teisės aktus auditas.

5.     Reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas

Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos bei geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas.

6.     Filmų gamybos ataskaitų auditas

7.     Restruktūrizavimo sąlygų vertinimas

KITOS PASLAUGOS

1.     Mokesčių ir apskaitos konsultacijos: mokestiniai patikrinimai; mokestiniai ginčai; mokestinės konsultacijos ir peržiūros; mokesčių skaičiavimas ir deklaravimas; mokesčių planavimas ir pan.; buhalterinės apskaitos konsultacijos; apskaitos ir kainodaros politikos rengimas.

2.     Finansinės ir verslo konsultacijos – verslo steigimas, įmonių sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai, finansiniai veiklos rodikliai ir rezultatai.

APSKAITOS PASLAUGOS

Mes bendradarbiaujame su bendrove UAB Verslo apskaitos konsultacijos, teikiančia buhalterinės apskaitos paslaugas.

1.     Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų parengimas;

2.     Atskirų sričių apskaita ir mokesčiai.

TEISINĖS PASLAUGOS

Mes esame tarptautinės advokatų profesinės bendrijos „MAGNUSSON ir partneriai“ Lietuvoje verslo partneriai. Daugiau informacijos rasite MAGNUSSON interneto puslapyje.